TOT AAN 't GAATJE ?

maandag 12 maart 2018 12.53 uur | laatst gewijzigd: maandag 12 maart 2018 13.25 uur | auteur: Veen Hommel

Al maanden wappert op de Hoiberg een sterk gerafelde Veense Vlag. Moet deze helemaal afgesleten zijn tot het plastic ringetje waarmee de vlag aan de mast zit voordat deze vlag vervangen wordt? Of liever nog DIRECT VERWIJDERD. Vorig jaar constateerde Veenhommel al een met zwarte aanslag vervuilde Hoiberg. Stelde toen voor om in het geval dat iemand bij het Buurtbudget geld aanvroeg voor subsidie voor een activiteit bij de Hoiberg deze organisatie eerst de Hoiberg moest schoonmaken. Dat gebeurde toen snel. Met de Veense vlag dezelfde procedure?