INFO over nieuwe KNOOPPUNT

dinsdag 09 oktober 2018 16.28 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 09 oktober 2018 17.39 uur | auteur: Geurt Hilhorst

“Knooppunt Hoevelaken is aan vernieuwing toe. Knooppunt Hoevelaken en de rijkswegen A1 en A28 rond het knooppunt staan in de File Top 50 op 8, 17 en 34. De files die er bijna dagelijks zijn, worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de weefbewegingen die het verkeer moet maken en door de vele op- en afritten. Het nieuwe knooppunt krijgt de vorm van een ‘kom’. Het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het verkeer dat moet afslaan. Het tracé van de A28 en A1 wordt over ongeveer 32 kilometer verbreed. De plannen voorzien verder in de bouw, vervanging of aanpassing van in totaal 52 kunstwerken en de aanleg of verhoging van geluidsschermen over een lengte van ongeveer 26 kilometer. Met het project Hoevelaken is in totaal 774 miljoen euro gemoeid. De plannen liggen van 4 oktober tot en met 14 november 2018 ter inzage. De minister zal volgend jaar het tracé definitief vaststellen. De werkzaamheden starten in 2021. Rijkswaterstaat organiseert informatiebijeenkomsten om de plannen voor het knooppunt Hoevelaken verder toe te lichten en vragen te beantwoorden. De bijeenkomsten zijn steeds van 19:00 uur tot 21:00 uur. Bezoekers kunnen op elk tijdstip binnenlopen en hoeven zich niet vooraf aan te melden. Donderdag 11 oktober: Zalencentrum Houtrust, Heideweg 23 in Hooglanderveen Maandag 15 oktober: Bilderberg hotel De Klepperman, Oosterdorpsstraat 11 in Hoevelaken Donderdag 1 november: Zalencentrum Concordia, Kerklaan 3 in Hoogland (Amersfoort) Het ontwerptracébesluit, ontwerpsaneringsbesluit en alle bijlagen zijn digitaal in te zien viawww.platformparticipatie.nl/knooppunthoevelaken.nl.