STILLE OMGANG AMSTERDAM

donderdag 07 maart 2019 19.57 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 09 maart 2019 09.29 uur | auteur: Geurt Hilhorst

In de nacht van 16 op 17 maart wordt de Stille Omgang gehouden. Een bijzondere bidprocessie die ieder jaar omstreeks deze tijd door Amsterdam trekt ter Herdenking aan het Mirakel van Amsterdam op 15 maart 1345. Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2019 als intentie: Vreugde is het onmiskenbare teken van God. Doordrongen van de spiritualiteit van Ignatius van Loyola, ervoer de Jezuïet Pierre Teilhard de Chardin s.j. vreugde wanneer hij in stilte zijn geestelijke oefeningen deed. Hij ervoer dit als een werkelijk en onmiskenbaar teken van God. Ook de deelnemers van de Stille Omgang geven vaak aan dat het lopen in stilte en in gebed door het drukke Amsterdamse nachtleven een bijzondere en vreugdevolle ervaring is. U kunt meelopen in deze "stille tocht" (stil als verwijzing naar de periode dat deze tocht verboden was). Het vertrek van de bus is vanaf St. Jozefkerk in Achterveld (20:20 uur) via St. Josephkerk in Hooglanderveen (20.40 uur) met als laatste opstapplaats St. Martinuskerk Hoogland (21:00 uur). In de Begijnenhofkapel wordt om 22:30 uur de eucharistieviering gehouden, waarna de Stille Omgang wordt gelopen. Om ca. 1:45 uur zijn we weer terug in Hoogland. Opgave vóór 11 maart bij Riet van der Heijden (tel. 033-2538145 of 06-22103330 of e-mailadres vdheijdenriet@gmail.com) Kosten deelname € 25,00