VAN 'N LEIEN DAKJE

dinsdag 10 december 2019 13.24 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 10 december 2019 12.25 uur | auteur: Geurt Hilhorst

Het Leiendak op de St. Josephkerk wordt onder handen genomen. Ter voorbereiding zijn er al bouwhekken geplaatst(foto) Of dit nog de leien zijn van de bouw in 1918 is de vraag. Over die leien nog een interessant verhaal uit het Gedenkschrift t.g.v. het Twaalfenhalfjarig bestaan van de St. Josephparochie: Onder de vele moeilijkheden was ook nog deze, dat er bijna geen leien te krijgen waren, want 't was in de oorlogstijd en de leien werden betrokken uit Engeland. Wat te doen? Goede raad was duur. Plotseling kwam er een telegram van de Firma van Woerkem uit Tilburg: Engelse leien verkrijgbaar! Wat was er gebeurd? Er waren Engelse leien verkocht aan een Duitsche firma, maar uit afkeer van elkaar, weigerde de Duitscher Engelse leien aan te nemen. Ze kwamen onze kerk goed ten pas, en wat Duitschland niet hebben wou, daar was Holland mee geholpen.