WIJ HEBBEN HART VOOR HOOGLANDERVEEN

zondag 29 maart 2020 08.03 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 11 april 2020 12.35 uur | auteur: Geurt Hilhorst

De Belangenvereniging was eerder initiatiefnemer tot het vormen van een Social Platform Hooglanderveen. Dit platform bestond uit vertegenwoordigers van de dorpsverenigingen. Zij kwamen enkele malen per jaar bijeen om verenigingszaken te bespreken en op elkaar af te stemmen. Dit platform is inmiddels overgegaan in een overlegorgaan van “Voorzitters van verenigingen H’VEEN". De communicatie vindt veelal plaats via de social media. Zij maakten een video waarin zij de gevolgen van de coronacrisis verwoorden. Hiermee willen zij de dorpsbewoners een HART onder de riem steken.