ANIMATO nog niet SAMEN musiceren

donderdag 21 mei 2020 09.02 uur | laatst gewijzigd: donderdag 21 mei 2020 10.19 uur | auteur: Geurt Hilhorst

De coronaregels worden per 1 juni versoepeld, maar voor zangkoren en blaasensembles geldt vooralsnog geen versoepeling (hier is nader onderzoek naar besmettingsrisico nodig). Dat betekent ook dat Animato nog niet, hoewel het dorpshuis daarvoor is ingericht, mag repeteren en optreden. Voorlopig blijft het dus nog solo thuis oefenen en via digitaal iets doen zoals de video laat zien en horen.