KAPVERGUNNING 360 bomen in PODIUM

maandag 27 juli 2020 13.44 uur | laatst gewijzigd: maandag 27 juli 2020 15.32 uur | auteur: Geurt Hilhorst

B&W op 23 juli in Collegebericht: Om de bouw van 440 woningen in Podium mogelijk te maken, is het nodig om ca. 360 van de bestaande bomen te kappen. De kapaanvraag wordt op 5 augustus gepubliceerd in de gemeentelijke Stadsberichten. Na het zomerreces zal er een besluit worden genomen over deze aanvraag. Na publicatie ervan kan er bezwaar worden gemaakt tegen dit genomen besluit. Alle bewoners en andere belanghebbenden die eerder zijn uitgenodigd voor de bewonersavonden over de herontwikkeling van Podium, ontvangen een brief met nadere toelichting op de werkzaamheden. Na het doorlopen van de bezwaarperiode ligt er een definitief besluit over de ingediende kapaanvraag. Indien deze wordt gehonoreerd, kan begonnen worden met de kap. Deze zal dan vanaf november 2020 plaatshebben, waarmee de gewenste planning van de woningbouw kan worden gehaald. Na het kappen van de bomen dienen ook nog diverse onderzoeken plaats te vinden en moet het gebied bouw- en woonrijp gemaakt worden. Medio 2021 staat de start bouw van de eerste woningen gepland. In totaal worden ca. 300-360 nieuwe bomen terug geplant.