STADsNIEUWS 23 sept 2020

woensdag 23 september 2020 14.52 uur | laatst gewijzigd: woensdag 23 september 2020 17.34 uur | auteur: Gemma Foort

De officiële publicaties van de Gemeente Amersfoort zijn openbaar en staan ook op www.amersfoort.nl en in "De Stad Amersfoort". De Media Hub vestigt uw aandacht op specifiek op Hooglanderveen e.o. gerichte zaken: Van Beeklaan 16: het kappen van 1 es. Van Tuyllstraat 60: het wijzigen van het gebruik van een schuur t.b.v. een bedrijfsruimte. Willem Tomassenlaan t.h.v. Brenninckmeijerlaan (Veentunnel) het kappen van 2 eiken. Podium: het kappen van 353 bomen.

VOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLAN   ’T HAMMETJE
’t Hammetje krijgt een recreatieve functie, met daarbij onder andere ruimte voor scouting en kleinschalige horeca. In maart 2020 is het voorontwerp van de inrichting van het ’t Hammetje tijdens een informatieavond gepresenteerd. Er wordt momenteel gewerkt aan het definitieve ontwerp van de inrichting van het gebied. Dit ontwerp zal worden vertaald naar een nieuw bestemmingsplan ‘Over de Laak- ’t Hammetje’.