Tien jaar gelede : DE VELDEN ROUTE 25 sept 2010

woensdag 23 september 2020 22.38 uur | laatst gewijzigd: woensdag 23 september 2020 23.46 uur | auteur: Geurt Hilhorst

Om de nieuwe bewoners van Vathorst inzicht te geven in het verleden werden in Vathorst diverse borden geplaatst. De teksten en foto's op deze borden laten zien hoe het gebied er vroeger uitzag. De Historische Kring Hoogland had een belangrijk aandeel in deze informatie-voorzieningen. De meeste borden staan er nog steeds.