WERKGROEP BESCHILDERING VEENTUNNEL

woensdag 07 oktober 2020 21.30 uur | laatst gewijzigd: woensdag 07 oktober 2020 22.30 uur | auteur: Geurt Hilhorst

De Veentunnel werkzaamheden schieten op. De Belangenvereniging start met een plan van aanpak voor de binnenkant: het idee is een beschildering maken waarin het oude landschap terugkomt. We willen ook inwoners en kinderen betrekken, afronding zomer 2021. Om dit in goede banen te leiden en voor draagvlak, gaan we een werkgroep oprichten. Wie wil in de werkgroep? Email ons: bestuur@bvhooglanderveen.nl