Gewijzigd Bestemmingsplan Podium

donderdag 15 oktober 2020 16.21 uur | laatst gewijzigd: donderdag 22 oktober 2020 11.29 uur | auteur: Geurt Hilhorst

B&W hebben op 13 oktober een besluit genomen over wijzigingen in het Ontwerp bestemmingsplan Podium. Er zijn 22 zienswijzen ingediend, o.a. door Stater en onze Belangenvereniging. Er zijn 4 thema’s die veel van de zienswijzen terugkomen: Stedenbouw, hoogbouw en groen, Bomenkap, Verkeer en Parkeren De zienswijzen gaven aanleiding om enkele kleine wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan aan te brengen. Ook worden er nog een aantal ambtshalve wijzigingen voorgesteld. Met een aanpassing van Rotonde 9 tot voorrangsplein wordt het verkeer wel goed afgewikkeld volgens het B&W besluit. Het besluit wordt aan de Gemeenteraad voorgelegd. Zodra de Gemeenteraad het besluit heeft goedgekeurd heeft men nog zes weken de tijd om bij de Raad van State in beroep te gaan. Het hele document is al online op www.amersfoort.nl De Media Hub gaat komende tijd nog in op enkele aspecten zoals parkeren en het "voorrangsplein"