WORDT ROTONDE 9 een VOORRANGSPLEIN?

donderdag 22 oktober 2020 10.40 uur | laatst gewijzigd: donderdag 22 oktober 2020 11.48 uur | auteur: Geurt Hilhorst

B&W hebben op 13 oktober een besluit genomen over wijzigingen in het Ontwerp bestemmingsplan Podium. Er zijn 22 zienswijzen ingediend, o.a. door Stater en onze Belangenvereniging. De zienswijzen gaven aanleiding om wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan aan te brengen. Ook worden er nog een aantal ambtshalve wijzigingen voorgesteld. Met een aanpassing van Rotonde 9 tot voorrangsplein wordt het verkeer wel goed afgewikkeld volgens het B&W besluit. Het besluit wordt op 10 november aan de Gemeenteraad voorgelegd. Zodra de Gemeenteraad het besluit heeft goedgekeurd heeft men nog zes weken de tijd om bij de Raad van State in beroep te gaan. Het hele document is al online op www.amersfoort.nl Bureau Goudappel Coffeng heeft onderzoek uitgevoerd naar de verkeersafwikkeling. Zonder het aanpassen van rotonde 9 (R9), ontstaat er met het ontwikkelen van 440 woningen op Podium een probleem met de verkeersafwikkeling op R9. Er zijn diverse opties onderzocht, waaronder het ontsluiten van de kantoren via de Verbindingsweg, maar dit biedt onvoldoende oplossing. Met een aanpassing van R9 tot voorrangsplein wordt het verkeer wel goed afgewikkeld. Daarom wordt die optie meegenomen bij de ontwikkeling van Podium. Eerdere reactie Belangenvereniging Hooglanderveen op 28 juli 2020: Liever zien wij in zijn geheel geen aanpassingen aan deze rotonde en hierop aansluitend wegennet. Het knelpunt ligt nu met name bij rotonde 8. Hier komt al het verkeer samen van/naar het winkelcentrum, bibliotheek/icoon theater. Vathorst College, NS station. Gym XL, P+R en in aanbouw zijnde bedrijfsunits / woningbouw. Wij begrijpen dat door de toekomstige verkeersdruk mogelijk maatregelen genomen dienen te worden. Mogelijke aanpassingen van rotonde 9 zijn ons inziens echter beperkt. Er staan twee oude, grote bomen en het kunstwerk (de slak) midden op deze rotonde in een groene zone die beeldbepalend en kenmerkend zijn voor Hooglanderveen en daarmee het behoud van het dorpse karakter. Een verkeersplein vinden wij vooralsnog geen passende oplossing. Indien noodzakelijk gaat onze voorkeur gaat uit voor een Eirotonde met behoud van de twee bomen en het kunstwerk. Tijdens de bewonersbijeenkomst is aangegeven dat het ontwerp van de rotonde en de bouwplannen als één zouden gelden. Het ontwerp van de rotonde ontbreekt. De stukken laten volgens ons onvoldoende zien wat de impact zal zijn op het landschap. Gemeente Amersfoort antwoordt dat het ontwerp van het voorrangsplein nader uitgewerkt gaat worden. Het ontwerp zal vervolgens met de omwonenden/ belanghebbenden worden gedeeld zodat zij eventuele opmerkingen op het ontwerp kunnen aangeven. Hoe een "voorrangsplein" er uit zou komen te zien is te zien in de animatie (van Youtube):