BOUWMARKT en TUINCENTRUM in VATHORST.

woensdag 18 november 2020 12.15 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 01 december 2020 15.11 uur | auteur: Geurt Hilhorst

B&W besloten op 17 nov : Bauhaus wil op het bedrijvenpark Vathorst op de kavel naast IKEA aan de andere zijde van de spoorlijn een bouwmarkt en een tuincentrum bouwen. Omdat dit project niet past in het geldende bestemmingsplan is het ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Bedrijventerreinen e.o. en snelwegen Lübeckweg - bouwmarkt en tuincentrum opgesteld. De formele bestemmingsplanprocedure kan worden gestart met de terinzagelegging van dit ontwerpbestemmingplan. Met dit bestemmingsplan wordt de bouw mogelijk van een bouw-/tuin- markt bestaande uit: (1) een winkelgedeelte van maximaal 9.200 m2 wvo; (2) een tuincentrumgedeelte van maximaal 1.000 m2 wvo (exclusief buitenruimte van maximaal 730 m2) en (3) een drive-in van maximaal 3.240 m2. Het winkelgedeelte is gesitueerd in het gebouwdeel aan de zijde van de A1 en de spoorzijde aan de kant van IKEA. Ook de bevoorrading bevindt zich aan de spoorzijde. Het deel van het tuincentrum (Stadstuin) ligt aan de zijde van de Hanzeboulevard. De bouwmarkt en het tuincentrum worden voor autoverkeer ontsloten via de Lübeckweg. Aan de binnenzijde van de bebouwing is de toegang tot de drive-in. Het parkeren is opgelost op maaiveld en in een parkeergarage op de hoek van de Lübeckweg en de Hanzeboulevard. De hoogte van de bebouwing bedraagt ruim 10 meter met aan de buitenranden plaatselijk dakranden tot een hoogte van 15 meter.