HOUDT RUST voor HOUTRUST?

zondag 22 november 2020 09.41 uur | laatst gewijzigd: zondag 22 november 2020 16.55 uur | auteur: Geurt Hilhorst

Het toen nog geheten Houdt Rust, café met winkel, aan de Heideweg werd in de oorlog door bommen getroffen en gemoderniseerd. Beroemd in wijde omtrek waren de dansavonden bij Janus (Schalkwijk). In 1969 werd het Houteveen, dat al goed liep sinds de komst van de Fam. Tomassen in 1962, ingrijpend verbouwd. In 1971 werd ook het Dorpshuis de Dissel geopend. Daardoor liep het minder met de horecagelegenheid aan de Heideweg. Het kwam dan ook te koop in 1978 en werd gekocht door de Fam. Tomassen. De naam 't Fust werd veranderd in Houtrust en het werd een specialiteitenrestaurant.

Ook voor zaalverhuur was het in trek.En was het in eerste instantie de bedoeling om een bowlingbaan te bouwen, maar dat werd in 1984 een (feest)zaal, Groot Houtrust genaamd. Een groot probleem werd de parkeergelegenheid. Daarom werd er in 1985 naast Houtrust een parkeerterrein voor ruim 200 auto's aangelegd. De Heideweg kreeg aan de zuidelijke zijde een parkeerverbod. In 1991 zijn de zalen opnieuw aangepast en in 1996 is de capaciteit verhoogd tot 900 gasten. 

In de 21 eeuw zijn er plannen geweest om Houtrust te verrijken met een hotel accomodatie. De Media Hub kon hiervan nog een een schets vinden. Maar dat is afgeblazen. Nu zijn er plannen voor woningbouw.De omgeving wordt uitgenodigd om op 25 november a.s. met de initiatiefnemer in gesprek te gaan. Dit kan digitaal of fysiek, zoveel mogelijk in een 1:1-setting. Voor het kerstreces organiseert Schoonderbeek nog een tweede gelegenheid om terug te geven wat er opgehaald is en of dat beeld juist en compleet is.

Na de eerste participatie met bewoners, omwonenden en andere stakeholders zullen er kaders voor inhoud en proces worden opgesteld. Deze worden na afstemming met belanghebbenden ter vaststelling voorgelegd aan de Gemeenteraad. Op basis van de vastgestelde kaders zal het plan gefaseerd verder worden uitgewerkt.