DE VRIENDEN IN 2015

woensdag 09 maart 2016 10.36 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 09 februari 2019 11.40 uur | auteur: Geurt Hilhorst

Beste inwoners van Hooglanderveen en Vathorst, Sinds 2010 bestaat de stichting ‘Vrienden van Hooglanderveen’, waarover wij u ook in de HIK meerdere malen ingelicht hebben. Middels giften, daarvoor dank, van voornamelijk particulieren kunnen wij activiteiten, die in het dorp ontwikkeld worden, financieel ondersteunen. Wij onderkennen drie doelen. Dat zijn Ouderen, Dorpsactiviteiten en de St. Josephkerk(gebouw). Met deze ondersteuning hebben wij voor ogen om het eigen karakter en welzijn van Hooglanderveen binnen het grote geheel van Amersfoort zoveel mogelijk in stand te houden.

Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor Mw. Wil Hoogers-de Vries. Al sinds de oprichting secretaris van de Vrienden. Mede dankzij haar fiscale-juridische kennis was zij van grote waarde voor onze Stichting. Zij heeft in 2015 afscheid genomen van het bestuur van de Vrienden. Het verheugt de Vrienden dat Mw. Ineke Pongers, met een ruime bestuurlijke ervaring, bereid is gevonden het secretariaat te gaan vervullen.
Het bestuur bestaat thans uit :
P. Collignon ( voorzitter), I. Pongers ( secretaris) , H. v/d Grift ( penningmeester).
leden zijn: G. Brundel,  A. v/d Vlugt, D. van Dongen en G. Hilhorst.

Ook in 2015 zijn diverse initiatieven gehonoreerd. Zo hebben we onder andere financiele ondersteuning gegeven voor : Dorpsdag, Kapel, Kerstconcert, Oranje-activiteiten, Koersbal, Schelpenpad, Geluidsinstallatie, St. Josephschool, Superstars, Renovatie parochiezaal, WWW en de Zonnebloem.
De HIK is ondersteund  d.m.v het plaatsen van een maandelijkse ‘advertentie’. 
Er zijn ook aanvragen afgewezen. Dit mede om de (voor onze gulle gevers zo belangrijke) ANBI status niet te verliezen.

De komende jaren zullen verenigingen en groepen de weg naar de Vrienden weer vinden voor  ondersteuning. Dat kan alleen dankzij uw hulp. Onze stichting is ANBI gecertificeerd zodat u uw gift kunt inzetten als aftrekpost bij de inkomstenbelasting. Uw gift kunt u overmaken op rekening NL15 RABO 0123 1037 46   ten name van de stichting ‘Vrienden van Hooglanderveen’. Daarbij kunt u ook aangeven of uw gift voor Ouderen, Onderhoud Kerk dan wel Dorpsactiviteiten moet worden gebruikt. 

Indien u wilt, is een en ander ook mogelijk middels een standaardovereenkomst die te downloaden is via de site van de belastingdienst. U kunt hiervoor ook contact opnemen met een der bestuursleden van de Vrienden. Wij hopen ook de komende periode met uw steun weer vele activiteiten in Hooglanderveen financieel te kunnen helpen om zodoende het eigene van onze gemeenschap zoveel mogelijk in stand te houden.

Conform de eisen van de Belastingsdienst publiceren de Vrienden van Hooglanderveen de financiele cijfers ook digitaal en wel op:www.stichtingvriendenvanhooglanderveen.nl (met dank aan de Media Hub Hooglanderveen)