VRIENDEN van HOOGLANDERVEEN jaar 2013

zondag 26 januari 2014 11.10 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 08 februari 2019 20.44 uur | auteur: Bestuur Vrienden van Hooglanderveen

Het beknopt financieel overzicht over het jaar 2013 treft aan bij de fotobestanden (klik op "bekijk meer foto's" en dan eenmaal op de cijferfoto voor vergroting). Dorps TV maakte op verzoek een video verslag van de bestedingen in het jaar 2013.

Beste inwoners van Hooglanderveen en Vathorst,

 

Sinds een aantal jaren bestaat de stichting ‘Vrienden van Hooglanderveen'.Middels giften van voornamelijk particulieren kunnen wij activiteiten die in het dorp ontwikkeld worden financieel ondersteunen. Wij onderkennen drie groepen. Dat zijn ouderen, dorpsactiviteiten en de St. Josephkerk(gebouw). Met deze ondersteuning hebben wij voor ogen om het eigen karakter en welzijn van Hooglanderveen binnen het grote geheel van Amersfoort zoveel mogelijk in stand te houden.

 

Ook in 2013 hebben we de nodige initiatieven ondersteund. Zo hebben we bijvoorbeeld ook dit jaar de dorpsdag van Hooglanderveen, Willem’s Wondere Weiland en de Superstars ruimhartig financieel ondersteund. Ook zijn de ouderen niet vergeten en zijn er bijdragen geleverd voor het koersbal parkoers en de vervanging van het biljartlaken in het zorgcentrum. Dit jaar is ook de dag van de ouderen niet vergeten en is de feestelijke opening van het restaurant en de Lindeboom in het zorgcentrum van een donatie voorzien. Daarnaast hebben we onder andere de oranje vereniging en het jubileum van PQDQ financieel ondersteund.

 

Ook het komend jaar zullen de nodige verenigingen en groepen de weg naar de Vrienden weer vinden om ondersteuning. Wij kunnen dit alleen doen met uw hulp. Onze stichting is ANBI gecertificeerd zodat u uw gift kunt inzetten als aftrekpost bij de inkomstenbelasting.

Uw gift kunt u overmaken op rekening NL15 RABO 0123 1037 46 ten name van de stichting ‘Vrienden van Hooglanderveen’. Daarbij kunt u ook aangeven of uw gift voor Ouderen, Kerk dan wel Dorpsactiviteiten moet worden gebruikt.

 

Indien u wilt, is een en ander ook mogelijk middels een standaardovereenkomst die te downloaden is via de site van de belastingdienst. U kunt hiervoor ook contact opnemen met het secretariaat Mevr. Hoogers, Corn. Sminklaan 15, 3829 AN Hooglanderveen. Ook kunt u via e-mail haar benaderen op e-mail adres: vriendenvanhooglanderveen@hooglanderveen.net

 

Wij hopen ook de komende periode met uw steun weer vele activiteiten in Hooglanderveen financieel te kunnen helpen om zodoende het eigene van onze gemeenschap zoveel mogelijk in stand te houden.