DE VRIENDEN IN 2014

vrijdag 06 februari 2015 18.00 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 08 maart 2016 22.02 uur | auteur: Geurt Hilhorst

Het overzicht financien 2014 staat tussen de foto's

Beste inwoners van Hooglanderveen en Vathorst, 

Sinds een aantal jaren bestaat de stichting ‘Vrienden van Hooglanderveen’, waarover we u ook in de HIK meerdere malen ingelicht hebben. Middels giften van voornamelijk particulieren kunnen wij activiteiten die in het dorp ontwikkeld worden financieel ondersteunen. Wij onderkennen drie groepen. Dat zijn ouderen, dorpsactiviteiten en de St. Josephkerk(gebouw). Met deze ondersteuning hebben wij voor ogen om het eigen karakter en welzijn van Hooglanderveen binnen het grote geheel van Amersfoort zoveel mogelijk in stand te houden. 

Ook in 2014 hebben we de nodige initiatieven ondersteund. Zo hebben we onder andere ook dit jaar financiele ondersteuning gegeven voor : Buitenterras Zorgcentrum, Plaquette afscheid Zusters, het Lourdeswerk, Willems Wondere Weiland, aanschaf opslagcontainer, Dorpsdag, wekelijks bloemen in de Kapel, de Dag der Ouderen, het Jubileumfeest van de Keuters, de Oranjevereniging, de St. Josephschool, Kerstconcert voor senioren, koptelefoons voor de disco en het plaatsen van een tekstkar ter gelegenheid van het open blijven van de St. Josephkerk. En ook de ondersteuning van de HIK d.m.v het plaatsen van een maandelijkse ‘advertentie’. 

Ook de komende jaren zullen de nodige verenigingen en groepen de weg naar de Vrienden weer vinden om ondersteuning. Wij kunnen dit alleen doen met uw hulp. Onze stichting is ANBI gecertificeerd zodat u uw gift kunt inzetten als aftrekpost bij de inkomstenbelasting. Uw gift kunt u overmaken op rekening NL15 RABO 0123 1037 46   ten name van de stichting ‘Vrienden van Hooglanderveen’. Daarbij kunt u ook aangeven of uw gift voor Ouderen, Kerk dan wel Dorpsactiviteiten moet worden gebruikt. 

Indien u wilt, is een en ander ook mogelijk middels een standaardovereenkomst die te downloaden is via de site van de belastingdienst. U kunt hiervoor ook contact opnemen met een der bestuursleden van de Vrienden. Wij hopen ook de komende periode met uw steun weer vele activiteiten in Hooglanderveen financieel te kunnen helpen om zodoende het eigene van onze gemeenschap zoveel mogelijk in stand te houden.