Die minsen hen d'r goed verstand van"

dinsdag 13 februari 2018 10.20 uur | laatst gewijzigd: zondag 04 maart 2018 10.03 uur | auteur: Geurt Hilhorst

Tijdens de Openlucht filmvertoning van "Grease" in het Maleweteringpark op 23 juni 2017 zag Veenhommel dat het Straatnaambord "Boer Bartpad" was verdwenen. Het bord was al enige tijd beschadigd, maar nu was het weg! Ook Dirk-Joost van Hamersveld zag dit en ging actie ondernemen. Het bleek dat de gemeente het bord verwijderd had want het was nooit officieel geweest. En dit zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot gevaarlijke situaties als mensen een 112 melding doen van een incident op het "Boer Bartpad" terwijl deze straatnaam niet in het systeem staat bij de hulpdiensten. Dirk-Joost organiseerde in 2009 ook de onthulling van het Straatnaambordje tijdens de opening van het Maleweteringpark. Op 6 feb 2018 heeft, na aandringen van het dorp, het college van B&W, "die stadse minsen", het besluit genomen om het "Boer Bartpad" officieel vast te stellen en op te nemen in het straatnamenregister. Dirk-Joost weet zeker dat boer Bart zou zeggen: "die minsen hen d'r goed verstand van" Uit het B&W besluit van 6 februari 2018 : Boer Bartpad Bij de opening van het Maleweteringpark (in 2009) is een bordje met de tekst “Boer Bartpad”onthuld. Deze naam is nooit als officiële naam vastgesteld. Het straatnaambordje wekte die indruk wel. De Belangenvereniging Hooglanderveen heeft aangegeven dat zij achter een officiële vernoeming van “Boer Bart” staat. Boer Bart is het typetje dat vertolkt werd door de eigenaar van de fietsenzaak, Albertus Adrianus (Bertus) Mossink (9-7-1928 / 26-8-2013). Op tal van feesten, openingen en dorpsevenementen trad hij op als Boer Bart, die voor de oorspronkelijke Hooglandervener met zijn eigen taal, humor en levenswijze stond.