DORPSGENOOT in de MEDIA

Dinsdag 5 januari verscheen in dagblad AD in de rubriek "Van wieg tot graf" een paginagroot prachtig eerbetoon aan Leo Stapelbroek. De titel was "Van brandweerman tot de ultieme vrijwilliger" Wij tonen graag de foto bij het artikel.