SCHOOLPLEIN VERBODEN GEBIED?

Een brief van de Gemeente, SKA en St. Josephschool dd. 14 januari 2021, ruim verspreid onder bewoners van Hooglanderveen, heeft voor veel verontwaardiging gezorgd. In de brief wordt medegedeeld dat vanwege (geluid)overlast meldingen vanuit de buurt, dat met ingang van 1 februari 2021 de hekken rondom het plein na schooltijd worden afgesloten zodat het plein niet meer vrij toegankelijk is voor kinderen en jongeren buiten schooltijd. In de brief valt te lezen dat het schoolplein geen buurtspeelplein is en dat de kinderen met de opening van de nieuwe speelplek aan het Boer Bartpad dáár kunnen gaan spelen. De brief heeft reeds tot veel boze reacties geleid. Daarover zal de Media Hub u nader informeren.