LOCK DOWN van SCHOOLPLEIN ?

De Gemeente kondigde per brief dd 14 jan 2021 aan diverse bewoners de sluiting per 1 feb as. van het schoolplein buiten de schooluren aan. Volgens de gemeente naar aanleiding van diverse (geluids )overlast meldingen vanuit de buurt. De Gemeente schrijft dat de kinderen kunnen spelen bij de nieuwe speelplek aan het Boer Bartpad ( de Media Hub noemde het Bart Flospad maar het is de speelplek aan het Boer Bartpad). De Media Hub kreeg veel (boze) reacties over de sluiting. Vreemd is dat het schoolplein dicht gaat en de kinderen, met hun begeleidende (groot)ouders, naar de toch al drukke speelplek aan het Boer Bartpad worden verwezen. Dat gaat recht in tegen het advies van de overheid om in het kader van de bestrijding van de corona pandemie, groepsvorming zoveel mogelijk te voorkomen. Vreemd is ook dat de gemeente geluidsoverlast noemt als reden om het schoolplein buiten de schooltijden te sluiten. De Gemeente noemt als alternatief de speelplek aan het Boer Bartpad. Maar deze plek ligt op nog geen honderd meter afstand van het schoolplein en het zal dus voor vermindering van geluidsoverlast rond het schoolplein nauwelijks iets gaan uitmaken.