GOORENPAD MOET BLIJVEN

Website BVH over STRAATNAMEN in Hooglanderveen : GOORENPAADJE; Een niet-officiële naam voor een onverhard pad tussen de Heideweg, welk loopt langs boerderij ‘De Vathorst”, de spoorbaan oversteekt en verder loopt richting snelweg tot aan de Oude Holleweg. Liep vroeger nog verder het gebied in. Het Goorenpad is een eeuwenoud pad en was een belangrijke verbinding tussen Hooglanderveen en Amersfoort. Het begon vanaf de Heideweg nabij boerderij ‘De Vathorst’

In 1863 werd het doorkruist door de aanleg van de spoorlijn Amersfoort-Zwolle. Het spoor wilde geen overgang en het pad afsluiten, maar bewoners konden dat verhinderen, door toe te zeggen dat zij hekken zouden plaatsen ter beveiliging. De gemeente Hoogland moest het onderhoud voor haar rekening nemen.
 
In de jaren 1950 werd de Rijksweg A1 aangelegd en dat betekende het einde van het Goorenpad tot zover. Het verkeer maakte toen al gebruik van de Hoog en Wellerlaan die, met een oversteek van de A1, in verbinding stond met de Hoefseweg.
Het Goorenpad tussen de Oude Holleweg en de Spoorbaan werd sindsdien alleen gebruikt door de boeren die er hun bedrijf hadden. Totdat de boeren en het pad verdween door aanleg van de Hanzeboulevard, de woningbouw en het bedrijventerrein Vathorst.
 
Het Goorenpad tussen de Heideweg en spoorbaan had in eerste instantie ook nog de ontsluiting van wei- en bouwlanden. Later waren er maisvelden en een graszodenkwekerij. Er bevonden zich hakhoutbosjes, later een volkstuin en kerstbomenveld. Dorpelingen konden al bramen plukkend, dankzij de spoorwegovergang, een ‘rondje dorp’ lopen. Hieraan kwam een eind met de aanleg van de nieuwe voetbalvelden. Het pad en de spoorwegovergang verdween. Anno 2021 resteert slechts nog het gedeelte tussen het zwembad en de Heideweg langs boerderij ’De Vathorst’. Opgemerkt kan worden dat vroeger de Malewetering op deze plek ook langs het Goorenpad stroomde.
 
In Nederland en België vindt men natuur- en recreatiegebieden welke de naam ‘Gooren’ dragen.
 
Dichterbij huis is aan de Schothorsterlaan, tegenover de ingang van het landgoed “De Breede Gooren” Hier is een nat en dras terrein aangelegd. Het zijn vooral de waterplanten, oeverplanten en kleine waterdieren als slakken, bloedzuigers, watervlooien, kikkers en libellen die hier een wijkplaats hebben gevonden.  Het is ook een avontuurlijke speelplek.En ook iedereen geniet van een natuur- en speelplek bij de knik van De Laak.
 
In Vathorst is aan het einde van de Duisterweg de Duisterweide. Op het laagste punt van dit voormalige weiland is een poel gevuld met kwelwater waar vissen, kikkers en bijzondere flora hun domein hebben. Dit weilandje behoorde vroeger bij boerderij 'De Geer' van Drikus en Trijntje van Zuilen. Geer betekent schuin toelopend oftewel niet door evenwijdige zijden begrensd zijn.  Het gebiedje naast het Goorenpad is ook schuin toelopend. Bij de gemeente heeft dit gebiedje de werknaam 'Scheg'.
 
Mogelijk zou het gebiedje rond het Goorenpad in Hooglanderveen, gelegen in een grotendeels met ‘voorzieningen’ en versteende ‘groene zoom’, ook een dergelijke bestemming kunnen krijgen.
Wellicht zou dit gebiedje ook een retentiefunctie kunnen krijgen als de langs stromende Malewetering een keertje, eens in de honderd jaar? het water niet zou aankunnen.
In de Hik februari 2021 valt te lezen dat wethouder Buijtelaar heeft aangegeven dat hij verzoeken heeft gekregen van de Voetbalvereniging om hier parkeerplaatsen te realiseren. Doch de Belangenvereniging gaat in eerste instantie voor een parkachtige inrichting met bijvoorbeeld een trimbaan, mogelijkheden voor buitensport en buitenschoolse activiteiten. Bovenal zou het mooi zijn als het historische pad zou mogen blijven in een natuurlijke ambiance. Er is al zoveel verloren gegaan in ons dorp.