KWART EEUW GELEJE : RABOBANK JUBILEUMFONDS

In 1995 was het 75 jaar geleden dat in Hooglanderveen de Boerenleenbank zelfstandig (van Hoogland) werd. In dat jaar was er op 14 december een grote feestavond in Houtrust. En alle 75 jarigen in het dorp kregen een attentie. De viering van het 75 jarig bestaan van de ABTB werd gesponsord, alsmede de sponsoring van een groots Bevrijdingsfeest in mei 1995. Maar nu maakte de bank bekend dat er een bedrag van Fl. 25.000,00 beschikbaar wordt gesteld voor projecten die het algemeen belang van Hooglanderveen dienen. Iedereen kon met ideeën komen. En die kwamen er volop! Resultaat : Zorgcentrum St. Jozef krijgt 7500 gulden voor aanschaf zitbankjes bij de nieuw aan te leggen Jeu-des-boulesbaan. De Hik kreeg 5000 voor aanschaf van een nieuwe computer. Dorpshuis de Dissel ontving 5000 voor de viering van het 25 jarig bestaan. De Belangenvereniging kreeg de toezegging van 4200 voor realisering van de dorpspoorten. St. Jozef ontving nog eens 2500 voor speciale activiteiten en Stichting Moo! Hooglanderveen 1000 guldens als startkapitaal.