WEER EEN SCHOOL IN DORP ?

Uit de Media: Al snel na het ingaan van de eerste corona-lockdown in maart vorig jaar bleek dat het onderwijs voor professionals van de Vrije Universiteit Amsterdam voorlopig niet in eigen huis gegeven kon worden. Daarom is Tjerk Budding, directeur van de opleiding tot Certified Public Controllers van de VU, al vrij snel gaan kijken naar een goed alternatief buiten de deur. Amersfoort bleek die te bieden. De centrale ligging en goede bereikbaarheid vanuit heel het land, zowel per auto als met het OV, in combinatie met de ruim opgezette locatie die hij bij zalencentrum Houtrust vond, maakten dat de keuze snel gemaakt was. Sinds september 2020 worden de colleges voor deze opleiding voor een groot deel vanuit deze locatie gegeven.