Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Podium

De gemeenteraad heeft op 10 november 2020 het bestemmingsplan Podium vastgesteld. In de beroepsfase blijkt dat het bestemmingsplan op enkele ondergeschikte punten verbeterd kan worden. Met het op onderdelen wijzigen van het bestemmingsplan Podium wordt tegemoet gekomen aan (een deel van) de bezwaren van de 2 indieners en ontstaat een beter bestemmingsplan. Aldus besloten B en W op 13 april 2021. Het bestuur van de Belangenvereniging, die ook een bezwaar heeft ingediend met name over de te verwachten verkeerssituatie, verklaarde zich nader te zullen beraden.