Garantie geldlening voetbalvereniging Hooglanderveen

De gemeente Amersfoort staat garant voor een geldlening van voetbalvereniging Hooglanderveen. Hiermee kan de vereniging de accommodatie uitbreiden met extra kleedkamers en is er ook ruimte voor fysiotherapie en kinderopvang. Dat sluit aan bij de doelstelling van de sportnota om sportaccommodaties intensiever te gaan gebruiken. Zo vervullen sportaccommodaties een bredere rol in de wijk dan alleen het aanbieden van sport.