44e BUUT concours van de Keuters

Het 44e Buutconcours op 6 en 7 januari 2023 was een jubileum voor de Keuters. Er deden zes buutreedners mee. Ook Burgemeester Bolsius deed, zonder mededinging, een 'Buut", die de Media Hub volledig zal publiceren. . De Media Hub maakte een samenvatting van twee vermakelijke avonden.