Aantal bezoekers Museum Spakenburg weer in de lift

Na twee jaren waarin de maatregelen tegen Corona een flink gat sloegen in het aantal bezoekers van Museum Spakenburg, ging het in 2022 gelukkig weer omhoog. Het aantal bezoekers kwam uit op een totaal van 9.154. Bijna een verdubbeling van het aantal bezoekers in 2021 toen de teller stopte op 5571.

Maar daarnaast nog altijd zo’n 30% minder dan in de tijden voor Corona. In de eerste weken van 2022 moest het museum de deuren nog gesloten houden en daarna kwam de bezoekersstroom maar heel langzaam op gang. Vooral het uitblijven van grotere groepen maken dat het aantal bezoekers nog niet op het oude peil is. Pas in de laatste maanden van het jaar nam het aantal bezoekers merkbaar toe en dat geeft hoop voor de toekomst.

Belangrijk is om nog te vermelden dat 45% van de bezoekers toegang kreeg door middel van de Museumkaart. Dat is hoger dan in voorgaande jaren. Een verklaring is niet te geven, maar een feit is dat de museumkaart voor het museum van groot belang is.

Overigens is het ontvangen van bezoekers maar één van de taken van het Museum. Net zo belangrijk is het behouden, bewaren en uitbreiden van de erfgoedcollectie. Een collectie die voor een groot deel ondergebracht is in het depot, omdat in het museum helaas niet alles kan worden getoond.

Op dit moment is in het museum de tijdelijke tentoonstelling Klaas Zwaan kunstschilder van een verdwenen dorp te bekijken. Een tentoonstelling met meer dan vijftig werken van deze schilder die door het hele museum worden getoond. Een tentoonstelling die veel bezoekers trekt en nog tot 1 april in het museum kan worden bekeken.