BELANGENVERENIGING over DIERENWEIDE

De nieuwe voorzitter van de Belangenvereniging kaartte het onderwerp Dierenweide al aan in het interview. Nu een mededeling van de BVH : Dierenweide Hooglanderveen Via social media en in onze mailbox zijn afgelopen dagen verontruste berichten en vragen binnengekomen over de dierenweide in het Boer Antoon park. Berichten mede namens de beheerder dat bewoners een kort geding willen aanspannen om te zorgen dat de dieren weg zouden moeten. 

En berichten van bewoners die overlast ervaren als gevolg van overpopulatie. Er is een petitie gestart voor behoud van de dierenweide.
De belangenvereniging is voor behoud van de dierenweide en zal net als eind 2018 in gesprek gaan met de bewoners, woonconsulent van Woonzorg en de beheerder(s). De BVH heeft inmiddels gesproken met de desbetreffende bewoners.De overpopulatie speelt al sinds juni vorig jaar. 

Deel van de populatie (schapen, siereenden) zijn toen weggehaald, waarna de rust is wedergekeerd. Nu blijkt overlast weer te zijn toegenomen door toename van het aantal dieren met dezelfde klachten tot gevolg.
Het is een misverstand dat er een kort geding is aangespannen en/of dat alle dieren moeten verdwijnen. Ook de bewoners willen de dierenweide graag behouden en terug naar de situatie voor 2018. 

BVH zal ook in overleg gaan met Woonzorg en kijken welke strikte voorwaarden en afspraken gemaakt kunnen worden voor het beheer van de dierenweide en verzorging van de dieren uit het oogpunt van welzijn voor mens en dier.Er stond al een kennismakingsgesprek gepland met de nieuwe voorzitter. 

Dit gesprek zal op zeer korte termijn plaatsvinden, waarbij ook zaken zoals onder andere overlast jeugd en onderhoud park, wegen besproken zal worden.Wij hebben vertrouwen in een goede afloop.Aldus een bericht van de Belangenvereniging.