Bouw 40 tijdelijke woningen aan de Nijkerkerstraat

B&W hebben op 22 november 2022 besloten om de Gemeenteraad diverse voorstellen te doen omtrent de toekomst van de Nijkerkerstraat Oost en West. Al jaren geleden had de gemeente een visie opgesteld. Maar door acties van een projectontwikkelaar is de situatie behoorlijk veranderd. Opmerkelijk onderdeel van de voorstellen is de bouw van 40 tijdelijke woningen.

Omnia Wonen wil op het perceel tussen Nijkerkstraat 31 en 33 tijdelijke woningen realiseren voor een periode van 10 jaar voor de doelgroep statushouders en reguliere huurders met voorrang voor jongeren. Het voornemen is hier een gemengd wonenproject te realiseren net zoals op de Pionier aan de Amsterdamseweg is gerealiseerd. Voor het project is subsidie van het ministerie van BZK aangevraagd.