Bouwrijp werkzaamheden Podium van start.

Op 10 november 2020 heeft de raad van de gemeente Amersfoort het bestemmingsplan ‘Podium’ vastgesteld. Dit plan maakt de herontwikkeling van kantoren naar woningbouw mogelijk. Op 4 augustus jl. heeft de Raad van State dit bestemmingsplan onherroepelijk verklaard. In deze brief ontvangt u informatie over de bouwrijp werkzaamheden die tot en met de zomer van 2022 gaan plaatsvinden. Het bouwrijp maken betekent dat het terrein geschikt wordt gemaakt om straks de woningbouw te kunnen realiseren.

Bouwrijp werkzaamheden Heijmans Infra start vanaf maandag 18 oktober a.s. met de bouwrijp werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. Deze fasering doorloopt elk afzonderlijk de volgende stappen: verwijderen van bomen, grondwerk met aanvullende onderzoeken, aanbrengen riolering en het aanbrengen van de bouwwegen.De werkzaamheden binnen fase 1 starten vanaf maandag 18 oktober a.s. en duren tot en met januari 2022. De werkzaamheden binnen fase 2 starten in januari 2022 en lopen door tot en met maart 2022.

Toekomstige bouwontsluiting Als de bouwrijp werkzaamheden zijn afgerond start naar verwachting omstreeks 1 juli 2022 de bouw van het eerste woonblok. Met de gemeente Amersfoort is afgesproken dat voor het bouwverkeer van de woonblokken op Podium een tijdelijke ontsluiting wordt aangelegd rechtstreeks naar de Verbindingsweg. Deze locatie is op bijgaande kaart met een paarse pijl weergegeven. Als deze ontsluiting is gerealiseerd wordt de maximaal toegestane snelheid op de Verbindingsweg tussen de Boerderijenboulevard en de stoplichten bij CCNL van 70 km/ uur terug gebracht naar 50 km/uur.Kabels en leidingenVorige maand zijn verschillende netbeheerders gestart met het verleggen en verwijderen van kabels en leidingen op Podium. Deze werkzaamheden duren nog tot eind oktober 2021. In de periode april – juni 2022 komen zij terug om de nieuwe kabels en leidingen rond het eerste woonblok aan te leggen.

Kademuren Naast de reguliere bouwrijp werkzaamheden start Heijmans Infra eind deze maand ook met de bouw van twee kademuren langs de Coulissen. Vanaf november 2021 wordt er begonnen met het drukken van de stalen damwanden (trillingsvrij). Vervolgens worden de damwanden bekleed met metselwerk en een leuning. Deze werkzaamheden duren tot ca. juni 2022. Parallel aan deze werkzaamheden wordt de watergang langs de Coulissen in het definitieve profiel gegraven.