DE DIERENWEIDE in BOER ANTONPARK

Woonzorg Nederland is eigenaar van de Dierenweide, vertegenwoordigers van Woonzorg Nederland, Bewonersconculenten Marga Wijchers, is de opvolger van Frans Oort,  en Stef Bilo hadden op maandag 13 december jl. een gesprek over de toekomst en de populatie van de Dierenweide met beheerder Marten Hazeleger en zijn vrouw Petra. Als afgevaardigde van de Belangenvereniging was voorzitter Chris Steijger aanwezig. 

Tijdens het onderhoud liet Marten weten in januari 2022 te stoppen met het beheren van de Dierenweide, Marga Wijchers, Stef Bilo van Woonzorg Nederland en Chris Steijger kregen Marten niet op een andere gedachten. Helaas na 4 jaar het beheer met enthousiasme en gedrevenheid te hebben uitgevoerd stoppen Marten en Petra. Door Woonzorg Nederland zijn Marten en Petra bedankt voor hun vele werk en inzet en is aan de Belangenvereniging gevraagd om een nieuwe beheerder voor te dragen.

Inmiddels is de Belangenvereniging een wervingscampagne gestart en hoopt spoedig een nieuwe beheerder te kunnen voordragen. Bent u degene die hiervoor in aanmerking wil komen, of nog andere suggesties heeft ten aanzien van de Dierenweide,  neem dan contact op met de Belangenvereniging email: bestuur@bvhooglanderveen.nl of met voorzitter Chris Steijger 06 22196123.