DE DONKERE DAGEN Ná KERSTMIS

Vóór  de Kerstdagen waren al diverse straatlantaarns in het dorp uitgevallen, maar er komen er steeds meer bij. Iemand die zijn hond uitlaat telde al 34 lantaarns die het niet meer doen. 

Vooral bij de Chinees Good Food, die al 2 overvallen heeft moeten meemaken, is het beangstigend donker (foto) . 

Mensen die er melding van doen bij de gemeente krijgen als antwoord dat de aannemer het druk heeft. De melding wordt niet zoals gebruikelijk binnen 2 weken opgelost maar het wordt eerder 2 maanden. 
Ook erg frustrerend voor de Media Hub die de mensen aanspoort om melding te doen en ook voor het pleidooi om alles goed te verlichten om de criminaliteit te verminderen.