De heer J. (Johannes) H. Ossendrijver (65 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hans Ossendrijver ontving op 26 april 2022 een Koninklijke Onderscheiding omdat :

Sinds zijn jeugd zet hij zich in voor het maatschappelijk, sociaal en cultureel leven in Hooglanderveen. Hij is actief als deelnemer of lid van een vereniging, maar bovenal als bestuurder, al ruim vijftig jaar bij diverse verenigingen en organisaties. Voor de Rooms-Katholieke Kerk Sint Joseph te Hooglanderveen is hij sinds 2006 penningmeester. Daarnaast zit hij in de commissie voor het technisch beheer en onderhoud van de gebouwen. Hij is actief bij verbouwingen aan de kerk en als zanger in het koor.

Sinds 2010 is hij voorzitter van de Folkloregroep Eemlanddansers Hoogland. Voor muziekvereniging Animato te Hooglanderveen beheerde en bewaakte hij van 1990 tot 2005 de ledenadministratie.

Vanaf 1997 was hij tien jaar penningmeester en bestuurslid van de Belangenvereniging Hooglanderveen. Sinds 1973 is hij als vrijwilliger betrokken bij diverse verenigingen, activiteiten en evenementen in Hooglanderveen.

Hij was tien jaar bestuurslid bij Stichting Dorpshuis Hooglanderveen en zeven jaar secretaris en vrijwilliger bij Oranjevereniging Hooglanderveen. Hij had bijna twintig jaar verschillende bestuursfuncties bij Badmintonvereniging SH71 en was tussen 1988 en 2002 achtereenvolgens penningmeester, secretaris en voorzitter van Jongerenkoor Hooglanderveen.