DEELSCOOTERS meer AAN BANDEN GELEGD

Mede naar aanleiding van een evaluatie in de Gemeenteraad heeft het College van B&W op 26 oktober 2023 besloten de regels omtrent deelscooters en fietsen aan te scherpen.
Deelfietsen en deelscooters mogen niet meer te lang stilstaan op één plek.
De kosten voor het herstellen en reinigen van de openbare ruimte na brand zijn voor de aanbieders. 

Ook moet de aanbieder van die scooters en fietsen 24 uur per dag meldingen van gebruikers en inwoners aannemen.
Binnen 24 uur moet een melding van een hinderlijk geparkeerd voertuig worden opgelost.
En binnen 12 uur na een melding moet een defect voertuig gerepareerd of verwijderd zijn.