EEN KWART EEUW GELEJE : DORPSHUIS de DISSEL bestaat 25 jaar.

Op 8 juni 1996 vierde ons dorpshuis de Dissel met een receptie en feestavond het 25 jarig bestaan. De eerste 5 jaren verliepen moeizaam, maar mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers werd het gered.  Met de komst van het Beheerdersechtepaar Paul en Marianne de Vré, en later hun dochter Astrid, braken mooie tijden aan voor het dorpshuis. Echter omstreeks 1995 kregen de succesvolle diskoavonden concurrentie en begonnen de financiële zorgen. 

Tien jaar later werd aan het nieuwe Disselplein een nieuw dorpshuis gebouwd en op 30 september 2006 feestelijk geopend. Jammer is dat het voor het dorp meest bepalende kunstwerk "De Spelende Mens" (foto) van Gijs Keizer met de sloop van het oude dorpshuis in delen werd gehaald, maar gelukkig elders in het dorp terug te vinden is. Een zeer mooie herinnering aan de "oude dissel van 1971-2006" is het boekwerk dat in 2007 is gepresenteerd. 

Een andere herinnering aan het dorpshuis waarvan velen zulke mooie herinneringen hebben zou zijn dat delen van het gesloopte dorpshuis gebruikt zouden worden in het nog te bouwen kunstwerk "De Hoiberg. Met de sloop haalde Geurt Hilhorst met tractor en lange wagen twee elf-meter-lange stalen H balken uit het dak van de sportzaal op. En bracht het in opslag naar de leegstaande Van Bekkumhal aan de Heideweg.Deze stalen balken zouden gebruikt worden als roeden voor de tweeroeige Hoiberg. Hetwas vergeefse moeite, de kunstenares koos voor ander materiaal.