EERSTE RAADS SPREEKUUR in VATHORST

De Gemeenteraad van Amersfoort is gestart met het houden van spreekuren in dorpen en wijken. Het eerste spreekuur was op 18 maart in de Bibliotheek Vathorst. Zes raadsleden ontvingen de gasten aan verschillende tafels zodat de aangedragen onderwerpen alle aandacht kregen. Een opmerking vanuit Hooglanderveen was bijvoorbeeld dat er al jaren gesproken wordt over de verhuizing van de Scouting St. Jozef naar Vathorst, terwijl er nu opeens vanuit de gemeente alle aandacht uitgaat naar een snelle realisering van de Skaeve Huse in hetzelfde gebied.

Andere Hooglanderveense zaken die aangedragen werden waren onder andere de toekomstige bebouwing van Houtrust, de veiligheid van fietsers op de te verbouwen rotonde 9, de invulling van de Scheg, de jarenlange vervuiling in de Hanzetunnel, de overlast van hangjongeren, de alsmaar stijgende WOZ waarden. De Media Hub was het gehele spreekuur aanwezig en maakte na afloop een interview met Dirk- Joost van Hamersveld.