Miniportret FIONA SCHUSSLER

Ewerdt Heideman maakt in opdracht van De Stad Amersfoort en in samenwerking met SmuldersAV miniportretten van al of niet bekende Amersfoorters. Deze keer stond de Hooglanderveense Fiona Schussler voor de camera.