JAARVERSLAG 2022 van VRIENDEN van HOOGLANDERVEEN

Beste inwoners van Hooglanderveen en omstreken, Sinds 2010 bestaat de stichting ‘Vrienden van Hooglanderveen’. Dankzij giften kunnen wij activiteiten, die in het dorp ontwikkeld worden, financieel ondersteunen. Daarvoor zijn wij de gevers zeer erkentelijk. Wij onderkennen drie doelgroepen; Dat zijn Ouderen, Dorpsactiviteiten en de St. Josephkerk(gebouw). Met deze ondersteuning hebben wij voor ogen om het eigen karakter en welzijn van Hooglanderveen binnen het grote geheel van een verstedelijkt Amersfoort zoveel mogelijk in stand te houden.

Het bestuur bestaat thans uit :
P. Collignon ( voorzitter), I. Pongers ( secretaris) , H. v/d Grift ( penningmeester).
leden zijn: G. Brundel, A. v/d Vlugt, D. van Dongen en G. Hilhorst.

De Stichting Vrienden is voort gekomen uit de Stichting “Zorg voor Ouderen Hooglanderveen”. Deze stichting is in 1992 opgericht dus de Vrienden bestonden in 2022 dertig jaar! Ter gelegenheid van dit jubileum is een stickeractie opgezet. Er werden stickers gemaakt met het dorpslogo van Hooglanderveen. Alle inwoners van Hooglanderveen konden gratis stickers aanvragen. Er zijn nog stickers beschikbaar!  Stuur een mailtje met uw adres naar vriendenvanhooglanderveen@hooglanderveen.net

De Stichting maakte tien jaar dankbaar gebruik van digitale faciliteiten van de Media Hub Hooglanderveen. In 2022 heeft, op advies van de Media Hub, het bestuur van de Vrienden een eigen website http://www.stichtingvriendenvanhooglanderveen.nl/ gemaakt, een eigen mailadres info@stichtingvriendenvanhooglanderveen.nl aangemaakt en de domeinnaam in eigen beheer genomen

Ook in 2022 zijn diverse initiatieven gehonoreerd. Zo hebben we onder andere financiële ondersteuning gegeven voor : Plaatsing AED’s in dorp, Dorpsdag, Beachvolleybal, Oranje-activiteiten, Willems Wondere Weiland, Seniorenmiddag 75 jaar VV Hooglanderveen, Dag der Ouderen, Kerstdoorloper, Restauratie beelden in St. Josephkerk, Krasse Knarnaval. Bij het plaatsen van een (gratis aangeboden ) Kerstboom buiten bij WZC St. Jozef hebben de Vrienden “de handen uit de mouwen gestoken”.

De Hooglanderveense Informatie Krant is ondersteund met het plaatsen van een ‘advertentie’.

De Vrienden hebben ook aanvragen teleur moeten stellen. Dit mede om de (voor onze gulle gevers zo belangrijke) ANBI status niet te verliezen. De komende jaren zullen verenigingen en groeperingen de weg naar de Vrienden weer vinden voor ondersteuning. Dat kan alleen dankzij uw hulp. Onze stichting is ANBI gecertificeerd zodat u uw gift volledig kunt inzetten als aftrekpost bij de inkomstenbelasting. Uw gift kunt u overmaken op rekening NL15 RABO 0123 1037 46 ten name van de stichting ‘Vrienden van Hooglanderveen’. Daarbij kunt u ook aangeven of uw gift voor Ouderen, Onderhoud Kerk dan wel Dorpsactiviteiten moet worden gebruikt. Indien u wilt, is een en ander ook mogelijk middels een standaardovereenkomst die te downloaden is via de site van de belastingdienst. U kunt hiervoor ook contact opnemen met een der bestuursleden van de Vrienden. Wij hopen ook de komende periode met uw steun weer vele activiteiten in Hooglanderveen financieel te kunnen ondersteunen om zodoende de identiteit en karakter van onze dorpsgemeenschap zoveel mogelijk in stand te houden.