Kaderstellende notitie Heideweg 23 op 14 maart behandeld in commissie Leefomgeving.

Er zijn plannen om op de locatie Heideweg 23 (zalencentrum Houtrust) in Hooglanderveen woningen te bouwen. Deze woningen zijn vooral bedoeld voor inwoners van Hooglanderveen. De commissieleden Omgeving van de Gemeenteraad en het College gingen op 14 maart 2023 in gesprek over de kaderstellende notitie met daarin uitgangspunten waaraan de ontwikkeling moet voldoen. Het gesprek, circa 35 minuten, is nog terug te zien via website gemeente. De Media Hub maakte een samenvatting

Er komen woningtypen voor verschillende doelgroepen, zoals jongeren/starters en ouderen. Er wordt zoveel mogelijk gebouwd voor ouderen omdat er steeds meer behoefte is aan seniorenwoningen in Hooglanderveen. Het uitgangspunt is een woningbouwprogramma van onder andere minimaal 35% sociale huur en minimaal 20% middensegment: huur en/of koop (woningen met een huurprijs van 710 tot 971 euro en koopwoningen tot maximaal 363.000 euro).

Naar aanleiding van reacties van omwonenden op het plan wordt in de kaderstellende notitie een uitgangspunt opgenomen over de maximale bouwhoogte (drie bouwlagen, dan wel twee bouwlagen met kap). P.S. Op de foto zien we het weiland dat ook gedeeltelijk bebouwd gaat worden. Vanaf dit weiland is een voet- en fietspad gepland over het nu nog afgesloten pad tussen weiland en Heideweg.

In de commissievergadering ging het over de bouwhoogte's, behoud houtopstanden, het gevaar van gevaarlijke stoffen over het spoor en wie, gemeente of ontwikkelaar, het omgevingsplan gaat maken. Geroemd werd de goed verlopen participatie tussen de ontwikkelaar, de gemeente, omwonenden en de Belangenvereniging. Het plan kan nu ter besluitvorming naar de Gemeenteraadsvergadering, eventueel met behandeling van ingediende moties en amendementen, doch zonder debat.