LOOP naar de POMP

Circa 7 jaar geleden wilde bouwonderneming Schipperbosch(deze naam wordt verklaard in het boek "Buiten de stad is niks")  een benzinepomp plus woningen realiseren op een braakliggend stuk grond op de hoek Rondweg-noord/ Laan der Duurzaamheid. Daarover was al de nodige heisa. In 2017 hield wethouder Stegeman de mokkende gemeenteraad voor dat die pomp echt nodig was om uit de kosten te komen. Zonder pomp zou het verlies oplopen tot wel 1.300.000,00 euro.

Maar door uitspraak van de Raad van State bleek de kwestie in 2020 anders te liggen Wethouder Janssen: "Het plan kan met de toevoeging van een paar extra woningen wel uit, ook zonder pomp". De gemeenteraad was blij maar ook verrast.
"Wat nooit kon, kan nu ineens wel. Dat verbaast me wel enigszins" aldus Dirk-Joost van Hamersveld.

Nu is het plan, zonder pomp, zo goed als gerealiseerd. Met wat "extra" woningen. Er is bijna geen spietje gras overgebleven van het voormalige stukje groen. De woningen zijn energie neutraal en comfortabel aldus de eerste bewoners. Maar naar buiten kijkend zien de bewoners alleen maar wit van nog meer witte woningen En naar de andere kant wordt het de bewoners zwart voor de ogen van het asfalt (foto). Een (bij)naam voor het gebouw op de foto? Het lijkt net een elektrische- straalkachel of vliegenvanger.