OVERHEIDS PLANNEN voor ONZE LEEFOMGEVING week 1 t/m 3

 Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een school aan Hanzeboulevard hoek Hanzetunnel.
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een berging met veranda aan Brenninkmeijerlaan 42.
Verleend Evenementenvergunning SwitchBeach2023 van 29 juni t/m 2 juli 2023 Disselplein.
Melding voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal en de sloop van het hoofdgebouw, bakhuisje en bijgebouwen aan Palestinaweg Oost 5 te Amersfoort