OVERHEIDS PLANNEN voor onze LEEFOMGEVING week 2

Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de Brenninkmeijerlaan nabij nummer 6.
Aanvraag vergunning voor het knotten van 1 els aan De Kooi 4.
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak aan Het Veld 7.
Meldpuntwoonomgeving@amersfoort.nl mailt op 13 januari dat de op 3 januari gemelde niet brandende straatlantaarns (zonder nummer op de paal) op de Heideweg:  "De verlichting is hersteld". Bij controle blijkt dat er inmiddels een nieuwe sticker op de paal, net als op alle lantaarns palen met een Voetbal Jubileumvlag,  is geplakt, niet het bekende zescijferige getal, maar iets anders (foto)