OVERHEIDSPLANNEN, HOUD ZE IN DE GATEN!

De Overheid is verplicht om hun besluiten openbaar te maken. Bijvoorbeeld de Omgevingsvergunningen. De gemeente Amersfoort deed dat ooit in huis-aan-huis blad De Stad Amersfoort, maar is daar vanaf gestapt omdat er efficiëntere methode's zijn. Alles gaat nu digitaal.
De Media Hub Hooglanderveen is eigenlijk het enige media  dat de gemeentelijke mededelingen gratis openbaar maakt. Maar....

Ook de Media Hub krijgt niet alles te weten. Daarom is het voor elke belanghebbende in Hooglanderveen belangrijk dat ze zelf persoonlijk actie ondernemen om gemeentelijke besluiten tijdig te weet te komen. Dit kan bijvoorbeeld door te kijken op www.overheid.nl. Nog gemakkelijker is om een mailabonnement te nemen. Dan krijgt men per mail automatisch mededelingen over besluiten in de omgeving. Een omgeving die men zelf kan instellen in een straal van 250 tot 3000 meter rondom het woonadres.

Handig is tevens dat men via deze mail ook kan doorklikken voor meer informatie. Bijvoorbeeld of men bezwaar kan maken en in welke termijn. En via een persoonlijke mail is men ook eerder op de hoogte dan via de Media Hub Hooglanderveen die de mededelingen later publiceert of zelfs niet op de hoogte is.
Dorpsbewoners die om persoonlijke redenen een gemeentelijke mededeling NIET op de Media Hub willen hebben kunnen dit, uiteraard wel tijdig, via een app (06 42 000 573) of mail hooglanderveenhub@gmail.com aan de redactie laten weten.