REGEL de REGELS!

Tijdens het Carnaval gedurende corona werden er veel regels bedacht. Er waren mensen die zich er niets van aantrokken. Maar voor bijvoorbeeld zaalbeheerders en organisaties die de carnavalsfeesten organiseren waren al die regels om er carnavalsgek van te worden.
Veenhommel zag dit jaar dat het aantal grote praalwagens in de carnavalsoptochten van Soest, Achterveld en Hoogland drastisch is afgenomen. “Dat komt omdat er zoveel schuren zijn gesloopt” is een antwoord. Maar hoeveel schuren zijn er eigenlijk de laatste 10 jaar gesloopt? Ja afgelopen maand die van Palestinaweg-oost in Vathorst-noord. 


Veenhommel constateerde, in de 25 jaar dat er praalwagens werden gebouwd in ’t Duysthuisje, wel dat het aantal regels, veelal opgesteld door Haagse ambtenaren, de deelname van grote praalwagens aan de optochten meer en meer bemoeilijkt. (Jonge) bouwers die in november enthousiast een grote kar gaan bouwen, zien zich ermee geconfronteerd en bedenken zich wel om het jaar erop weer een praalwagen te gaan bouwen.


Maar Veenhommel constateert ook dat er in Hoogland aan één regelrichtlijn 'weinig gehoor' werd gegeven : de enorme geluidsoverlast van sommige praalwagens. Die denken zeker dat ze daarmee eerder in de prijzen zullen vallen? De “muziek” op die wagens is totaal overstuurd, het is ’n bas-bonkende-machine geworden. Ook langs de route staan geluidsinstallaties elkaar te overschreeuwen. Dat is wellicht de verklaring dat het aantal meelopende muziekcorpsen in de optocht nog drastischer is gedaald dan het aantal grote praalwagens.