Uit de kalender van Historische Kring Hoogland: 11 juni 1913

Een aantal ingezetenen die het meest bijdragen in de hoofdelijke omslag vragen om een hulptelegraaf en -telefoonkantoor alhier. Vier leden van de raad zijn tegen en twee leden voor, ‘zoodat is besloten het verzoek te wijzen van den hand’.